+355694070104 info@start.com.al

Shoqëria përbëhet nga një stukturë punonjësish e mirorganizuar, ku secila hallkë e funksionit bashkëvepron me tjetrën. Hierarkia kompanisë përbëhet nga administratori i cili i ka ndarë detyrat përkatësisht/qartë për 4 manaxherët e tij, të trajnuar posaçërisht/veçanërisht për këtë fushë. Këta të fundit bashkëveprojnë më së miri me 80 shitësat e shpërndarë në 20 pikat e shitjes. Gjithashtu zyra e financës është e përbërë nga 3 punonjës që marrin informacione në kohë reale në lidhje me veprimtarinë e pikave dhe ndërvepron me tre hallkat e mësipërme. Pra rreth 90 punonjës janë punësuar nga Kevuci shpk, shifër kjo që pritet të rritet në vitet në vazhdim.